Mūsu misija

Mūsu, vadošā pasta un loģistikas uzņēmuma, mērķis ir savienot cilvēkus un padarīt viņu dzīves labākas. Mēs uzskatām, ka vides aizsardzība ir neatņemama tā sastāvdaļa. Līdz 2030. gadam mēs ieguldīsim 7 miljardus eiro ilgspējīgās darbībās, lai līdz 2030. gadam samazinātu oglekļa emisijas zem 29 miljoniem tonnu.

MISIJA 2050: NULLES EMISIJAS

Pasaules sabiedrība ir izvirzījusi mērķi ierobežot globālo sasilšanu, lai tā nepārsniegtu 2 grādus pēc Celsija. Mēs, vadošais pasta un loģistikas uzņēmums, vēlamies padarīt savu uzņēmējdarbību ilgtspējīgu. Lai virzītu loģistikas nozari uz ilgtspējīgu nākotni, mūsu mērķis ir līdz 2050. gadam panākt nulles emisiju līmeni. Mēs vēlamies to sasniegt savu klientu labā un kopā ar viņiem.

MŪSU ZAĻO PRODUKTU UN RISINĀJUMU PORTFELIS

  • Tīra degviela un tehnoloģijas: loģistikas pakalpojumu dekarbonizācija, izmantojot ilgtspējīgu degvielu un zema oglekļa satura tehnoloģijas;

  • CO2 neitralizācija caur dažādiem sertificētiem vides aizsardzības projektiem;

  • Efektivitāte: oglekļa emisiju novēršana, izmantojot optimizētu piegādes ķēdes struktūru un energoefektīvas tehnoloģijas;

  • Aprites ekonomika: Materiālu, enerģijas un atkritumu samazināšana, izmantojot ilgtspējīgus iepakojuma, pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas risinājumus.

DHL GOGREEN SERVICE

Mūsdienās arvien biežāk tiek runāts par vides ilgtspēju un uzņēmējdarbības atbildību. Šī tēma mums ir svarīga kopš 2008. gada, kad pirmo reizi uzsākām DHL GOGREEN pakalpojuma sniegšanu. Tā ir globāla DHL programma, kas palīdz jums neitralizēt oglekļa emisijas, kas rodas, piegādājot katru jūsu sūtījumu, tikai par 0,10 EUR par kilogramu (vai par sūtījumu, ja sūtījums sver mazāk nekā 1 kg). Savu klientu vārdā mēs ieguldām šos līdzekļus globāli nozīmīgos projektos, lai kompensētu un neitralizētu kaitīgās emisijas.

SGS SERTIFIKĀTS

Izmantojot oglekļa neitrālu pakalpojumu DHL GOGREEN, jūs saņemsiet oficiālu ikgadēju SGS izsniegtu sertifikātu par oglekļa emisiju neitralizāciju, kas apliecina jūsu atbildīgo pieeju vienai no nopietnākajām globālajām problēmām.

JŪSU KONKURENCES PRIEKŠROCĪBAS

Pastāstiet saviem sadarbības partneriem un klientiem, ka izmantojat oglekļa neitrālu pakalpojumu un augšupielādējiet starptautiski atzītas organizācijas sertifikātu savā tīmekļa vietnē - neapstrīdamu pierādījumu jūsu atbildīgajai attieksmei pret dabu. Šādā veidā jūs ne tikai informējat par sava zīmola sociāli atbildīgo nostāju, bet arī paaugstināt tā pozīciju, tādējādi atšķiroties no konkurentiem un sniedzot klientiem papildu motivāciju, izvēloties starp salīdzināmiem produktiem vai pakalpojumiem.

UZZINI VAIRĀK PAR DHL ZAĻO LOĢISTIKU šeit.