Aizliegts nosūtīt

Pirms sūtījuma nosūtīšanas pārliecinieties, ka jūsu sūtījumā nav aizliegtās preces.

Neesat pārliecināts, vai jūsu sūtījums atbilst piemērojamiem noteikumiem?
Izlasiet DHL Express noteikumus un nosacījumus vai sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru pa tālr. +371 660 10 000.

Tiešsaistē jūs nevarat nosūtīt ar DHL Express:

  • dzīvus dzīvniekus;
  • cilvēku mirstīgās atliekas;
  • dārgmetālus un dārgakmeņus, pusdārgakmeņus;
  • skaidru naudu;
  • ieročus, munīciju un sprāgstvielas;
  • sprāgstvielas/uzliesmojošas vielas;
  • nelikumīgas preces - narkotikas, viltotas preces, ziloņkaulu u. c.;
  • bīstamās preces - aerosolus, toksiskas vielas, kodīgas vielas u. c.

Bīstamo kravu sūtījuma nosūtītājam ir jāievēro visi atbilstošie tiesību akti un noteikumi. Ja tie netiek ievēroti un transportlīdzeklis vai lidmašīna, tā pasažieri vai personas, kas rīkojas ar bīstamajām kravām, tiek apdraudētas, tad par šādu rīcību atbildīgā persona, t.i., nosūtītājs var tikt saukts pie atbildības.

DHL kurjeram ir tiesības atteikt sūtījumu paņemšanu, ja tā saturs neatbilst noteikumiem un, ja iepakojuma materiāls ir neatbilstošs sūtījuma izmēram. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jāievēro arī daži reģionālie ierobežojumi, piemēram, sūtījumus uz Krievijas Federāciju var nosūtīt tikai uz juridiskas personas adresi.